Bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving?

Röntgenapparatuur

Gebruik van röntgenapparatuur brengt met zich mee dat moet worden voldaan aan de kernenergiewet en het daarbij behorende besluit stralingsbescherming. Dit besluit is vorig jaar vernieuwd, met een aantal nieuwe regels tot gevolg:

  • Met ingang van 1 januari 2015 is toezicht door een geregistreerd stralingsdeskundige op de Risicoanalyse en de inhoud van (acceptatie)testen verplicht.
  • De verplichte inhoud van de risicoanalyse is aangepast. Er dient nu ook rekening gehouden te worden gehouden met fouten (voorziene onbedoelde omstandigheden). Dit houdt automatisch in dat alle risicoanalyses waarin hiermee geen rekening is gehouden, dienen te worden aangepast.
  • Alle apparatuur dient tenminste één keer per kalenderjaar te worden gecontroleerd op goede werking.

Wilt u uw röntgenapparatuur aan- of afmelden? Gebruik dan onderstaande formulieren (klik met de rechtermuisknop op de link en kies ‘Link opslaan als’).

Aanmelden röntgenapparaat (formulier)

Afmelden röntgenapparaat (formulier)

Zorgplicht

Een groot deel van de verplichtingen die het gebruik van apparatuur in de tandheelkundige praktijk met zich meebrengt is terug te leiden op de zorgplicht die is genoemd in de wet BIG en de kwaliteitswet zorginstellingen. U dient aan te kunnen tonen dat uw apparatuur veilig is voor uw patiënten. Veel van deze verplichtingen zijn ook weergegeven in de WIP richtlijn en in de nieuwe (concept) hygiëne richtlijn van de KNMT.

Elektrische veiligheid

Veel van de apparatuur die gebruikt wordt in de praktijk is aangesloten op elektriciteit. Fouten of storingen kunnen vervelende gevolgen hebben voor uw patiënten, met name de zwakkeren onder hen. De apparatuur voldoet om die reden dan ook aan strenge (Europese) regelgeving. Het is belangrijk goed onderhoud aan de apparatuur te laten uitvoeren door gekwalificeerde technici om er voor te zorgen dat de apparatuur veilig blijft voor uw patiënten. Een onderhoudsbeurt voor de behandelunit is al lang niet meer het simpelweg vervangen van een aantal aan slijtage onderhevige onderdelen. Een veiligheidsmeting met behulp van zeer gevoelige meetapparatuur is al min of meer een standaard onderdeel van de onderhoudsbeurt geworden. Op de pagina Technische Dienst ziet u wat wij voor u kunnen betekenen.

Waterkwaliteit

Drinkwater wordt in de praktijk onder andere gebruikt voor het koelen tijdens het gebruik van roterende instrumenten. Hierdoor ontstaat door het mengen van lucht en water een fijne nevel die eenvoudig kan worden ingeademd. Drinkwater is in Nederland van een uitstekende kwaliteit en is zeer geschikt om als koelmedium te gebruiken. Alleen zijn er wel factoren die er voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat. Zo kan een slecht aangelegd waterleidinginstallatie er voor zorgen dat de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat en een gevaar voor de kwetsbare patiënt kan worden. Een goede bewaking van de kwaliteit van het drinkwater is belangrijk, hiervoor zijn diverse testen in de handel. Zorg er voor dat behandelapparatuur zodanig is uitgevoerd dat een goede reiniging van het interne waterleidingnet eenvoudig uit te voeren is.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Reinigen, desinfecteren en daar waar nodig steriliseren van het instrumentarium is van zeer groot belang voor de zorgplicht naar de patiënten. De gebruikte apparatuur wordt geproduceerd conform strenge Europese regels. Net als bij behandelapparatuur is het belangrijk dat ook deze apparatuur periodiek op goede werking wordt gecontroleerd. Hiervoor zijn richtlijnen en onze technici beschikken over de nodige testapparatuur.

Bekijk ook onze Servicecatalogus!

Ik wil graag meer informatie over de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in de dentale branche is omvangrijk. Het is daarom niet zo vreemd als u door de bomen het bos niet meer kunt zien.

Onze specialist Geert Nieboer is altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Heeft u vragen of wilt u ergens meer informatie over? Neem dan gerust contact op met Geert via onderstaand formulier. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Naam praktijk/lab*

Uw naam*

Uw email*

Onderwerp*

Uw bericht

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.