Bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving?

Röntgenapparatuur

Met het ingaan van het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming zijn de regels voor het gebruik van röntgenapparatuur aangepast. Het hebben van een actueel KEW dossier en het toezicht op een aantal onderdelen daarvan door een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige (voorheen coördinerend stralingsdeskundige) blijft onveranderd. De volgende punten veranderen met het ingaan van het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming:

  •  Een klinisch fysicus dient vanwege de medische toepassing onder andere betrokken te zijn bij de kwaliteitsborging van de röntgenapparatuur.
  • Iedereen die betrokken is bij het maken van een röntgenopname heeft vanaf nu een opleidingsverplichting. Ook assistenten die in opdracht röntgenopnamen maken dienen een passende opleiding te hebben gevolgd. Ook dient iedereen na- en bijscholing te volgen.
  • Voorheen was een melding aan de overheid van het in gebruik nemen van röntgenapparatuur met een buisspanning lager dan 100kV voldoende, nu moet voor het gebruik van intra-orale en 2D extra-orale toestellen een registratie worden verleend door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. De procedure die hiervoor moet worden doorlopen lijkt sterk op een vergunningsaanvraag en kost minstens 14 weken om te doorlopen. Gedurende deze tijd is het gebruik van de apparatuur verboden. Het aanvragen van een registratie kan via een digitaal loket van de ANVS.
  • Alle CBCT toestellen zijn, onafhankelijk van de hoogspanning, vergunningplichtig geworden. Voorafgaand aan het in gebruik nemen dient de vergunning te zijn verleend voor het gebruik van het CBCT toestel. De termijn van de vergunningsaanvraag is 16 weken, gedurende deze periode mag het toestel niet gebruikt worden. Iedere tandarts die CBCT opnamen indiceert en/of beoordeelt dient te beschikken over een certificaat Toezichthoudende Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde (CBCT). De vergunningsaanvraag gaat in de toekomst digitaal, vergelijkbaar met de aanvraag voor de registratie. Momenteel dient de vergunning nog schriftelijk te worden aangevraagd.

De onderhoudsfrequentie van alle röntgenapparatuur is niet veranderd: toestellen dienen tenminste één keer per jaar te worden gecontroleerd op goede werking. Daarnaast dient er een protocol te zijn voor het repareren of vervangen van inadequate onderdelen.

Meer informatie kunt u vinden op het VGT Portal Stralingsbescherming. U kunt ook contact opnemen met onze specialist Geert Nieboer door middel van het contactformulier onderaan deze pagina.

Zorgplicht

Een groot deel van de verplichtingen die het gebruik van apparatuur in de tandheelkundige praktijk met zich meebrengt is terug te leiden op de zorgplicht die is genoemd in de wet BIG en de kwaliteitswet zorginstellingen. U dient aan te kunnen tonen dat uw apparatuur veilig is voor uw patiënten. Veel van deze verplichtingen zijn ook weergegeven in de WIP richtlijn en in de nieuwe (concept) hygiëne richtlijn van de KNMT.

Elektrische veiligheid

Veel van de apparatuur die gebruikt wordt in de praktijk is aangesloten op elektriciteit. Fouten of storingen kunnen vervelende gevolgen hebben voor uw patiënten, met name de zwakkeren onder hen. De apparatuur voldoet om die reden dan ook aan strenge (Europese) regelgeving. Het is belangrijk goed onderhoud aan de apparatuur te laten uitvoeren door gekwalificeerde technici om er voor te zorgen dat de apparatuur veilig blijft voor uw patiënten. Een onderhoudsbeurt voor de behandelunit is al lang niet meer het simpelweg vervangen van een aantal aan slijtage onderhevige onderdelen. Een veiligheidsmeting met behulp van zeer gevoelige meetapparatuur is al min of meer een standaard onderdeel van de onderhoudsbeurt geworden. Op de pagina Technische Dienst ziet u wat wij voor u kunnen betekenen.

Waterkwaliteit

Drinkwater wordt in de praktijk onder andere gebruikt voor het koelen tijdens het gebruik van roterende instrumenten. Hierdoor ontstaat door het mengen van lucht en water een fijne nevel die eenvoudig kan worden ingeademd. Drinkwater is in Nederland van een uitstekende kwaliteit en is zeer geschikt om als koelmedium te gebruiken. Alleen zijn er wel factoren die er voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat. Zo kan een slecht aangelegd waterleidinginstallatie er voor zorgen dat de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat en een gevaar voor de kwetsbare patiënt kan worden. Een goede bewaking van de kwaliteit van het drinkwater is belangrijk, hiervoor zijn diverse testen in de handel. Zorg er voor dat behandelapparatuur zodanig is uitgevoerd dat een goede reiniging van het interne waterleidingnet eenvoudig uit te voeren is.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Reinigen, desinfecteren en daar waar nodig steriliseren van het instrumentarium is van zeer groot belang voor de zorgplicht naar de patiënten. De gebruikte apparatuur wordt geproduceerd conform strenge Europese regels. Net als bij behandelapparatuur is het belangrijk dat ook deze apparatuur periodiek op goede werking wordt gecontroleerd. Hiervoor zijn richtlijnen en onze technici beschikken over de nodige testapparatuur.

Bekijk ook onze Servicecatalogus!

Ik wil graag meer informatie over de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in de dentale branche is omvangrijk. Het is daarom niet zo vreemd als u door de bomen het bos niet meer kunt zien.

Onze specialist Geert Nieboer is altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Heeft u vragen of wilt u ergens meer informatie over? Neem dan gerust contact op met Geert via onderstaand formulier. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Naam praktijk/lab*

Uw naam*

Uw email*

Onderwerp*

Uw bericht